כיריים - Gorenje

כיריים

סדרות מוצרים:
תכונות מיוחדות:
ECK63CLI ECK63CLI כיריים זכוכית קרמיות
ECT610SC ECT610SC כיריים זכוכית קרמיות חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
ECT720CSC ECT720CSC כיריים זכוכית קרמיות חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
G6SY2W
G6SY2B
G6SY2W
G6SY2 כיריים גז זמין ב: בטיחות
GC341UC GC341UC גז על זכוכית קרמית
GC650KR GC650KR גז על זכוכית קרמית
GCW751ST GCW751ST גז על זכוכית קרמית בטיחות
GIS78XC GIS78XC כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
GT641UW GT641UW כיריים גז על משטח זכוכית בטיחות
GTW641UB GTW641UB כיריים גז על משטח זכוכית בטיחות
GTW751UB GTW751UB כיריים גז על משטח זכוכית בטיחות
GTW951UB GTW951UB כיריים גז על משטח זכוכית בטיחות
GW641UX GW641UX כיריים גז בטיחות
GW65CLI
GW65CLB
GW65CL כיריים גז זמין ב:
GW75CLI GW75CLI כיריים גז בטיחות
GW761UX GW761UX כיריים גז בטיחות
GW961UX GW961UX כיריים גז בטיחות
IC634CLI IC634CLI כיריים אינדוקציה בוסטר להאצת חימום
IQ634USC IQ634USC כיריים אינדוקציה בוסטר להאצת חימום
IQ734USC IQ734USC כיריים אינדוקציה בוסטר להאצת חימום
IS655ST IS655ST כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
IS656SC IS656SC כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
IS756SC IS756SC כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
IS756ST IS756ST כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
IS777USC IS777USC כיריים אינדוקציה
IT310KR IT310KR כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
IT332CSC IT332CSC כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
IT332CSC IT332CSC כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
IT612SY2W IT612SY2W כיריים אינדוקציה בוסטר להאצת חימום
IT614SC IT614SC כיריים אינדוקציה בוסטר להאצת חימום
IT65KRB IT65KRB כיריים אינדוקציה בוסטר להאצת חימום
IT734CSC IT734CSC כיריים אינדוקציה בוסטר להאצת חימום
IT984USC IT984USC כיריים אינדוקציה חיישן אקוסטי וניתוק ביטחון
השווה
טוב יותר / גרוע יותר / + הוסף / חסר / ! לא בר השוואה