מגירת חימום - Gorenje

מגירת חימום

WD1410X WD1410X מגירת חימום
WD14ST WD14ST מגירת חימום
השווה
טוב יותר / גרוע יותר / + הוסף / חסר / ! לא בר השוואה