תנורים בנויים - Gorenje

תנורים בנויים

סדרות מוצרים:
תכונות מיוחדות:
BO799S50X BO799S50X תנור בנוי מסדרת Superior תנור הום שף אלקטרוני דיגיטלי
BO789S40X BO789S40X תנור בנוי מסדרת Superior תנור בנוי- משולב/אידוי 45 ס"מ
BO547S10X BO547S10X תנור בנוי 45 ס"מ מסדרת Superior IconTouch
BCM547S12X BCM547S12X IconTouch
BCM589S12X BCM589S12X תנור בנוי- משולב/אידוי 45 ס"מ
BO658A30XG BO658A30XG תנור בנוי מסדרת Superior DirecTouch
BO637E30XG BO637E30XG תנור בנוי מסדרת Superior IconLed רמת דירוג אנרגטי: A
BO937E20XG BO937E20XG תנור בנוי מסדרת Superior טיימר אלקטרוני רמת דירוג אנרגטי: A
BM251S7XG BM251S7XG תנור משולב מיקרו בנוי הפעלה דיגיטלית מספר של חימומי אינפרא: 1
BCS589S20X BCS589S20X תנור בנוי -משולב /אידוי 45 ס"מ תנור בנוי- משולב/אידוי 45 ס"מ
BCS789S22X BCS789S22X תנור בנוי- משולב/אידוי 45 ס"מ
BO747S30X BO747S30X תנור בנוי מסדרת Superior IconTouch
BO73CLB
BO73CLI
BO73CL תנור בנוי מסדרת Superior זמין ב:
BM235CLI BM235CLI מיקרוגל אינטגרלי משולב גריל מספר של חימומי אינפרא: 1
BM235CLB BM235CLB מיקרוגל אינטגרלי משולב גריל מספר של חימומי אינפרא: 1
MO4250CLI
MO4250CLB
MO4250C זמין ב: מספר של חימומי אינפרא: 1
BO658A44XG BO658A44XG תנור בנוי מסדרת Superior DirecTouch
GO978B GO978B תנור בנוי מסדרת Superior תנור הום שף אלקטרוני דיגיטלי
GO978X GO978X תנור בנוי מסדרת Superior תנור הום שף אלקטרוני דיגיטלי
GP979B
GP979X
GP979 תנור בנוי 60 ס"מ בעיצוב Ora-ito זמין ב: Pro chef, לבישול במספר שלבים על פי קביעה מראש ובהתאם לצרכים
BO658ORAB
BO658ORAW
BO658ORA תנור בנוי מסדרת Superior זמין ב: DirecTouch
BOP747ORAB
BOP747ORAW
BOP747ORA תנור בנוי 60 ס"מ בעיצוב Ora-ito זמין ב: IconTouch
BCS547ORAW
BCS547ORAB
BCS547ORA תנור בנוי -משולב /אידוי 45 ס"מ זמין ב: IconTouch
BO658ST BO658ST תנור בנוי מסדרת Superior DirecTouch
השווה
טוב יותר / גרוע יותר / + הוסף / חסר / ! לא בר השוואה