מגירת חימום - Gorenje

מגירת חימום

SD1400X SD1400X
SD14ST SD14ST
UWD1400B
UWD1400X
UWD1400 מגירת חימום זמין ב:
UWD3000X UWD3000X מגירת חימום
WD1410B WD1410B מגירת חימום
WD1410BG
WD1410WG
WD1410 מגירת חימום זמין ב:
WD1410X WD1410X מגירת חימום
WD14ST WD14ST מגירת חימום
השווה
טוב יותר / גרוע יותר / + הוסף / חסר / ! לא בר השוואה