הוראות התקנה - Gorenje

הוראות התקנה

קוד הדגם או קוד המוצר
למשל WA65205 או 154235
קוד המוצר מכיל 6 ספרות, אשר ניתן למצוא בתווית הנתונים של המוצר או בתעודת האחריות.